Daily Archives 9 sierpnia 2017

Rozpuszczalnosc wegla

Wskutek zmniejszonej rozpuszczalności węgla w żelazie austenit przy oziębieniu poniżej temperatury 727 C przechodzi w perlit, w którym, jak wiemy, nadmiar węgla wydziela się w postaci pasemek cementytu. Przy zwiększonej szybkości studzenia temperatura przemiany alotropowej obniża się. Zachodzi tu zjawisko przechodzenia, analogiczne do tego, które omawialiśmy przy krzepnięciu metali. Obniżenie temperatury przemiany alotropowej utrudnia wydzielanie się pasemek cementytu. Wydzielające się pasemka nie mają możności rozrastać się i stają się coraz drobniejsze. Gdy wreszcie szybkość chłodzenia wzrośnie jeszcze bardziej, wówczas temperatura przemiany alotropowej tak się obniży, że chociaż przemiana alotropowa nastąpi, to jednak nadmiar węgla nie wydzieli się...

czytaj więcej