Daily Archives 10 sierpnia 2017

Rozwoj akustyki

W starożytnych Chinach wykorzystywano dźwięki jako narzędzie tortur, zaś za czasów Aleksandra Wielkiego do sygnalizacji dla potrzeb wojska. Dopiero w późniejszych czasach Arystoteles III w. p.n.e,, akustyka stalą się potrzebna dla celów kulturalnych przy opracowywaniu warunków dobrej słyszalności w amfiteatrach oraz dla rozwoju potrzeb instrumentów muzycznych. Interesowano się już wówczas mechanizmem słyszenia. Z punktu widzenia fizycznego wiązano akustykę z optyką, ze względu na podobieńtwo praw związanych z rozchodzeniem się dźwięku i światła, jak również ze względu na konieczność zapewnienia w teatrach dobrej słyszalności i widzialności. Do polowy XIX w. akustyka rozwijała się wyłącznie jako gałąź fizyki. Rozwój ten wynikał z ciekawości badaczy, a nie z potrzeb praktycznych...

czytaj więcej