Daily Archives 12 sierpnia 2017

Sterowanie

Sterowanie wykonywane przez urządzenia nazywa się sterowaniem automatycznym. Urzeczywistnienie tego rodzaju sterowania bez uprzedniego lub równoczesnego wprowadzenia mechanizacji jest niemożliwe. Obecnie automatyzacja procesów wytwórczych, łączności, transportu, prac administracyjnych, planowania i środków obronności jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju techniki. Automatyzacja umożliwiła opanowanie procesów szkodliwych dla człowieka, np. związanych z techniką jądrową. Umożliwia ona także sterowanie z szybkością i dokładnością nieosiągalną przy sterowaniu ręcznym. Automatyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się teorią i budową urządzeń działających samoczynnie bez bezpośredniego udziału człowieka. Stopień automatyzmu tych urządzeń może być różny, Np...

czytaj więcej