Daily Archives 15 sierpnia 2017

System roznicowy

System różnicowy wymaga użycia Unii trójprzewodowej, w której przesyłane są ‚dwa sygnały. Parametr mierzony jest reprezentowany przez wzajemny stosunek tych sygnałów, a nie ich wartość bezwzględną. Dzięki temu zmiany napięć zasilających lub oporności linii, jeżeli oddziałują w tym samym stosunku na oba sygnały, co zwykle ma miejsce, nie powodują błędów pomiaru. Źródło zasila prądem zmiennym dwie symetryczne połówki cewki, w której porusza się rdzeń. Gdy rdzeń znajduje się w środku cewki, wtedy prądy płynące przez obie połówki są sobie równe. Przesuwanie rdzenia powoduje proporcjonalne zmniejszanie się natężenia prądu w połówce cewki, do której rdzeń jest wsuwany, a wzrost natężenia prądu w połówce, ł której jest wysuwany...

czytaj więcej