Daily Archives 17 sierpnia 2017

Teoria informacji

Teoria informacji bada całokształt zagadnień związanych z wymianą i przetwarzaniem informacji. Sformułował ją w głównych zarysach C. Shannon w łatach 1942-1948. W cybernetyce nadaje się informacji znacznie szersze znaczenie niż w życiu codziennym, gdzie jest ona równoznaczna z przekazaniem wiadomości. Natomiast w cybernetyce informacja jest miarą uporządkowania elementów i struktury układu. Zbudowane przez człowieka urządzenia przedstawiają zwiększenie uporządkowania, a więc także i zwiększenie informacji w otaczającym nas świecie. Między uporządkowaniem a informacją istnieje jednoznaczna odpowiedniość. Przyroda biernie przeciwstawia się zwiększeniu uporządkowania, a więc i zwiększeniu ilości informacji...

czytaj więcej