Daily Archives 18 sierpnia 2017

Termika

Termika obejmuje zagadnienia związane ze stanami równowagi i przemianami energetycznymi. W szczególności rozpatrywane są stany równowagi cieplnej oraz zjawiska związane ze zmianami energii wewnętrzne. W zakres termiki wchodzą: termodynamika, teoria wymiany ciepła, teoria spalania, metodyka pomiarów cieplnych wielkości charakteryzujących rodzaj i stan substancji. Termodynamika dostosowana do konkretnych potrzeb nosi nazwy: np. termodynamika techniczna — dostosowana do potrzeb techników, termodynamika chemiczna — przeznaczona dla chemików. Ze względu na metodę rozumowania można wydzielić termodynamikę fenomenologiczną oraz termodynamikę statystyczną i kwantową...

czytaj więcej