Daily Archives 20 sierpnia 2017

Uklad regulacji impulsowej

Przytoczone poprzednio przykłady dotyczyły sterowania ciągłego. Odmienną klasę stanowią układy przerywne, wśród których wyróżniamy układy impulsowe i cyfrowe. W układzie ciągłym sygnał jest ciągły w czasie. W układzie impulsowym sygnał pojawia się tylko okresowo jako impuls, którego amplituda lub długość reprezentuje wielkość sygnału. W układzie cyfrowym wielkość sygnału jest reprezentowana przez kombinację impulsów, np. dodatnich i ujemnych, przy czym długość i amplituda impulsów cyfrowych nie ulega zmianie. Regulator impulsowy różni się od regulatora krokowego tym, że w regulatorze impulsowym impulsy są wytwarzane w stałym rytmie, niezależnym od wielkości sygnału błędu. Dlatego regulator impulsowy reaguje opóźnieniem na zakłócenia pojawiające się w przerwie między impulsami...

czytaj więcej