Monthly Archives Sierpień 2017

Przedzalnictwo wlokien

Zachowując podstawy przędzenia klasycznego związane z własnościami włókien naturalnych w przędzalnictwie dąży się do intensyfikacji i skracania procesów przędzalniczych oraz do łączenia szeregu operacji w linie ciągłe. jednym z podstawowych czynników hamujących intensyfikację procesu przędzalniczego jest nierównomierna grubość taśm niedoprzędu i przędzy w procesie rozciągania w aparatach rozciągowych o stałej prędkości zasilania. Zastosowanie układu sterującego automatycznie prędkość kątową wałków zasilających, w zależności od grubości wprowadzonego półproduktu, umożliwiło zastosowanie znacznie większych rozciągów. W konsekwencji nastąpiło zmniejszenie ilości operacji, a nawet wyeliminowanie niektórych faz z procesu przędzalniczego (np...

czytaj więcej