Daily Archives 23 września 2017

Plyty pazdzierzowe

Płyty paździerzowe składają się z oczyszczonych i rozdrobnionych paździerzy lnianych lub konopnych sklejonych klejem mocznikowym pod ciśnieniem —15 kG/cm2. Produkuje się je o grubości 8-22 nim i o ciężarze właściwym 0,3 0,4 0,5 0,6 i 0,7 kG/cm. Płyty lekkie stosowane są jako materiał izolacyjny, płyty średnio ciężkie i ciężkie — jako materiał konstrukcyjny przy niewielkich obciążeniach i materiał wypełniający. Wadą tych płyt jest przykry zapach utrzymujący się przez kilka miesięcy po wyprodukowaniu. Płyty pilśniowe wykonane są z włókien lignocelulozowych, na jakie w procesie rozwłókniania rozdrobnione zostaje drewno lub inne substancje roślinne...

czytaj więcej