Automatyczna blokada

Układy automatycznej blokady i sygnalizacji są to urządzenia, z reguły elektryczne, zapobiegające wykonywaniu przez obsługę błędnych operacji oraz sygnalizujące obsłudze, w jakim stanie znajdują się sterowane obiekty układy te znajdują zastosowanie np. przy blokadzie ruchu pociągów oraz w sterowaniu sieciami energetycznymi. Układy sterowania umożliwiają przestawianie urządzeń na odległość lub też ułatwiają wykonywanie czynności związanych ze złożonym procesem przełączania, np. przy uruchamianiu urządzeń elektrycznych, przy formowaniu pociągów na górce rozrządowej. W grupie tej wyróżnia się układy sterowania stycznikowo-przekaźnikowego, służące najczęściej do automatyki napędów, tj. do włączania, wyłączania, blokady i zabezpieczeń silników elektrycznych. Układy sterowania zdalnego są to układy, które umożliwiają sterowanie obiektami oddalonymi od punktów dyspozytorskich. W układach tych występuje na ogół sprzężenie zwrotne, które sygnalizuje punktowi dyspozycyjnemu, w jakim stanie znajduje się aktualnie obiekt sterowany. Przykładem są urządzenia do sterowania elektrowniami wodnymi z odległości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów. Najwyższą formę stosowanych układów sterowania zdalnego stanowią układy sterujące pojazdami kosmicznymi. W tych ostatnich układach szczególną rolę odgrywają inne dziedziny techniki, jak teoria informacji i technika cyfrowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>