Automatyka

Prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego jest uzależniony od zachowania określonych warunków technologicznych, organizacyjnych itp. Jeżeli wskutek przypadkowych zakłóceń powstają niedopuszczalne odstępstwa od prawidłowego przebiegu procesu, to należy przedsięwziąć czynności, które zapewnią osiągniecie zamierzonego celu produkcyjnego. Czynności te stanowią sterowanie. W zakres sterowania wchodzi zarówno bezpośrednie oddziaływanie na proces, jak również nadzór i organizacja procesu. W ogólnym przypadku sterowanie polega na wywarciu pożądanego wpływu na zjawiska występujące w danym układzie. W zależności od sposobu uczestnictwa człowieka w procesie produkcyjnym rozróżniamy proces zmechanizowany i zautomatyzowany. Mechanizacja polega na zastępowaniu w procesie produkcyjnym pracy fizycznej człowieka przez pracę maszyn. Sterowanie procesami dokonywane bezpośrednio przez człowieka nazywamy sterowaniem ręcznym. Człowiek sterując ręcznie procesem zmechanizowanym wykonuje głównie pracę umysłową. Automatyzacja polega na zastępowaniu człowieka w sterowaniu ręcznym urządzeniami pracującymi bez bezpośredniego udziału człowieka. Urządzenia te przejmują funkcje człowieka związane głównie z jego wysiłkiem umysłowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>