Automatyzacja czesciowa

Automatyzacja częściowa obejmuje zastosowanie urządzeń automatyki, które wyswobadzają człowieka tylko od prostych czynności związanych ze sterowaniem. Należy do nich automatyczna regulacja, której zadaniem jest np. utrzymanie stałej temperatury, kontrola wymiarów i wyeliminowanie braków wśród obrobionych części itp. Przy automatyzacji częściowej automatyzowane są poszczególne urządzenia technologiczne procesu przemysłowego i praca tych urządzeń w określonych warunkach. Sterowaniem całości procesu zajmuje się nadal człowiek. Np. w elektrowni cieplnej regulatory zapewniają automatyczną regulację kotła parowego, turbiny i generatora tylko w czasie ich normalnej pracy. Człowiek natomiast -dokonuje rozruchu i określa zadania poszczególnych regulatorów. Przy automatyzacji kompleksowej automatyzowane są nie tylko proste czynności sterownicze, lecz również te wszystkie czynności, które — przy obecnym poziomie techniki — mogą być zautomatyzowane i których automatyzacja jest ekonomicznie uzasadniona. Zakres kompleksowej automatyzacji jest więc zmienny i zależy od aktualnego poziomu techniki automatycznego sterowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>