Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne mogą być ręczne lub automatyczne. a. W centrali ręcznej zgłoszenie abonenta sygnalizuje odpadnięcie klapki z numerem abonenta lub zapalenie się lampki. Telefonistka wkłada wtedy wtyczkę kończącą tzw. sznur do gniazdka, do którego przyłączona jest linia tego abonenta. Po przyjęciu zlecenia telefonistka wkłada wtyczkę z drugiego końca sznura do gniazdka wzywanego abonenta i przy pomocy przełącznika, tzw. klucza telefonicznego, najpierw wysyła sygnał dzwonienia, a następnie łączy obu abonentów. Telefonistka ma do dyspozycji kilka sznurów, jeżeli wszystkie są zajęte, nie może realizować dalszych połączeń. b. Centrale automatyczne są złożone z wybieraków realizujących połączenie i z przekaźników, spełniających funkcje pomocnicze. Po podniesieniu przez abonenta mikrotelefonu, przekaźnik w centrali uruchamia tzw. szukacz liniowy, który szuka linii abonenta wzywającego. Po znalezieniu centrala wysyła sygnał, że jest wolna. Abonent za pomocą tarczy numerowej wysyła trzy serie impulsów, z których pierwsza steruje wybierakiem grupowym, a następne wybierakiem liniowym, który ma pola podłączone do grupy 100 abonentów. Jeżeli linia wzywanego abonenta jest zajęta, to centrala wysyła abonentowi wzywającemu sygnał zajętości. W przeciwnym razie wysyła sygnał dzwonienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>