Centralna rejestracja

W dużych obiektach, jak elektrownie, fabryki chemiczne itp. występuje konieczność kontroli licznych punktów pomiarowych. Poza trudnościami technicznymi utrzymania w eksploatacji dziesiątków rejestratorów różnych typów, bieżące opracowywanie wniosków z tak dużej. ilości danych okazuje się niemożliwe. W automatyce przebiegów wolnozmiennych nie ma potrzeby dokonywania ciągłych pomiarów wielkości mierzonych, lecz wystarczy mierzyć je okresowo, w odstępach kilku lub kilkunastu minut. Ponieważ pojedynczego pomiaru można dokonać w czasie poniżej l sęk, to jedno urządzenie pomiarowo-rejestrujące wystarcza do obsługi kilkudziesięciu lub kilkuset punktów pomiarowych. Sygnały z czujników pomiarowych są doprowadzone do wybieraka, który kolejno punkt po punkcie dołącza je do układu pomiarowego. Na wejściu układu znajduje się filtr eliminujący zakłócenia, które mogły powstać w przewodach łączących punkty pomiarowe ze stanowiskiem CRD. Za filtrem sygnały są wzmacniane we wzmacniaczu skalującym, który jest sterowany w ten sposób, aby niezależnie od wielkości sygnałów na jego wejściu, sygnały na jego wyjściu mieściły się w tym samym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>