Cybernetyka

Cybernetyka zajmuje się sterowaniem, układów o dowolnej strukturze fizycznej. Układami tymi mogą być urządzenia techniczne, żywe organizmy i społeczeństwa. Sterowanie występuje zarówno przy utrzymywaniu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, czy kierunku jazdy samochodu, jak również przy wydzielaniu hormonów w organizmie, wydawaniu rozkazów wojskowych, zmianie programów nauczania, ustalaniu planów produkcyjnych itp. Jedność praw sterowania ujętych cybernetyka, niezależnie od natury układu, ustalono stosunkowo niedawno. Podstawy cybernetyki sformułował matematyk amerykański N. Wiener w pracy pt. Cybernetyka, czyli łączność i sterowanie w zwierzęciu i maszynie. Łączność w cybernetyce obejmuje: przyjmowanie, przechowywanie i przekazywanie informacji. Sterowanie natomiast polega na takim oddziaływaniu na układ, by pomimo różnych zakłóceń utrzymać w układzie odpowiednie warunki i osiągnąć zamierzony cel. Wymaga to zebrania informacji o aktualnym stanie układu, sformułowania celu sterowania, przetworzenia informacji w celu wyboru oddziaływań nastawczych wprowadzających pożądane skutki w układzie i realizacji tych oddziaływań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>