Cyna

Cyna jest metalem miękkim, kowalnym i odpornym na działanie słabszych kwasów organicznych. Podatność do obróbki plastycznej zależy od jej czystości. Zanieczyszczenia żelazem powodują kruchość i twardość, zawartość zaś aluminium zmniejsza ponadto odporność na działanie wilgoci. W niskich temperaturach w cynie zachodzi przemiana alotropowa, związana ze zmianą objętości, co z kolei wywołuje naprężenia i powoduje rozsypywanie się cyny w szary proszek. Gdy przemiana raz się rozpoczęła, postępuje coraz szybciej i dlatego nazywano ją zarazą cynową. Cyna używana jest jako składnik wielu cennych stopów, szeroko stosowanych w technice, jak np. brązy, spiże, stopy łożyskowe, stopy do wyrobu czcionek, stopy do lutowania, metale łatwo topliwe itd. Największe jednak ilości cyny są używane do cynowania naczyń blaszanych i puszek konserwowych. Cynowanie odbywa się na gorąco w temperaturze około 300C (przez zanurzenie w kąpieli ze stopionej cyny). 6. Stopy cyny. Stopy cyny i ołowiu znajdują główne zastosowanie jako luty miękkie. Zawartość ołowiu w tych stopach wynosi zwykle od 10-75%. Do lutowania naczyń służących do przechowywania pokarmów lub napojów ilość ołowiu musi być ograniczona do 10%, gdyż w przeciwnym razie pokarmy z tych naczyń mogłyby spowodować zatrucie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>