Cynk

Najlepsze własności odlewnicze mają stopy cynku zawierające 4% Al. Stosowane są do odlewów piaskowych, kokilowych, a najczęściej wtryskowych. Odlewy cynkowe dają się bardzo dobrze kadmować, niklować i chromować. Wadą stopów cynku jest to, że ulegają starzeniu, tj, przemianie w stanie stałym, wywołującej zmianę wymiarów oraz pogarszanie własności mechanicznych. Drugą wadą stopów cynku jest wpływ temperatury na własności mechaniczne. W podwyższonej temperaturze stopy cynku szybko miękną. Jako granicę stosowalności przyjmuje się temperaturę 150″JC. Za dolną granicę stosowalności stopów cynku należy uważać temperaturę 10 C poniżej zera, gdyż w niższych temperaturach stają się bardzo kruche. Stopy cynku są odporne na działanie powietrza oraz zimnej i ciepłej wody, podobnie jak i sam cynk. Natomiast nie są odporne na działanie gorącej wody morskiej, zasad i kwasów organicznych. Stopy cynku odlewane pod ciśnieniem znalazły bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle samochodowym wykonuje się z nich korpusy gaźników, części magneta, korpusy, pokrywki itd., w budowie maszyn — ramy, armaturę, płaszcze silników, części maszyn do pisania i do liczenia, a w elektrotechnice wszelkiego rodzaju aparaturę telefoniczną i telegraficzną oraz części przyrządów mierniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>