Czas wzorcowy

Utrzymywanie czasu wzorcowego na podstawie obserwacji astronomicznych i wskazań najdokładniejszych zegarów jest przedmiotem działalności — 40 instytucji współpracujących w ramach międzynarodowej służby czasu. Za wzorcową przyjęto skalę czasu ET (ephemeris time — czas efemeryd), występującą w równaniach ruchu mechaniki newtonowskiej, a której jednostka — sekunda — określona jest jako l : 31556925,9747 część roku zwrotnikowego w epoce 1900,0. Dla celów praktycznych służy bądź skala AT (atomie time — czas atomowy), otrzymywana według wskazań zegarów atomowych, bądź skala UT, uzyskiwana z obserwacji astronomicznych. W ciągu ostatnich 30 lat stwierdzono, że Ziemia obraca się dokoła osi nierównomiernie, toteż otrzymywany bezpośrednio z obserwacji astronomicznych czas UT0 był obarczony błędami rzędu setnych części sekundy. W skali UT2 uwzględniony jest wpływ regularnych ruchów biegunów osi ziemskiej i niere-gularności obrotu Ziemi. Czas UT2 różni się tylko nieznacznie od czasu efemeryd ET i we wszystkich zaleceniach międzynarodowych przyjęty jest za jego dostateczne przybliżenie. Zgodnie z uchwałą XIII Generalnej Konferencji Miar w r. 1967 za jednostkę czasu Międzynarodowego Układu Jednostek SI przyjmujemy sekundę określoną za pomocą zegara atomowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>