Dalekopisy

Zalety dalekopisów spowodowały rozwój abonenckiej sieci dalekopisowej, która umożliwia poszczególnym abonentom nawiązywanie bezpośredniej łączności z dalekopisami pozostałych abonentów. Abonencką sieć dalekopisową nazywa się siecią teleksową. Do zrealizowania połączenia służy wzywak dalekopisowy, wyposażony w przycisk służący do wywoływania centrali teleksowej i tarczę numerową przeznaczoną do wybierania numeru żądanego abonenta, W celu sprawdzania prawidłowości połączenia, każdy dalekopis jest wyposażony w specjalne urządzenie, które na zapytanie „kto tam?” wysyła automatycznie serię impulsów z zakodowaną nazwą abonenta. Dalekopis może przyjmować teksty informacji samoczynnie, przez całą dobę, mimo braku obsługi. W Polsce istnieje około 4 tyś. abonentów, głównie redakcje pism, centrale handlowe i duże przedsiębiorstwa. Abonenci sieci teleksowej w Polsce mogą łączyć się bezpośrednio z dalekopisami za granicą. Dalekopisy posługują się kodem 5-cio impulsowym, to znaczy, że każdemu znakowi pisarskiemu odpowiada kombinacja impulsów i przerw między impulsami w ilości pięciu. Z 5 impulsów i przerw można ułożyć 25 — 32 różne kombinacje. Jest to zbyt mało dla przedstawienia powszechnie używanych liter, cyfr i znaków pisarskich. Dlatego każdej kombinacji impulsów i przerw przyporządkowano po dwa znaki, jeden w grupie liter, a drugi cyfr.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>