Elektrotechnika

W latach 1845-1855 pojawiły się pierwsze maszyny prądu stałego. W r. 1866 W. Siemens uruchomił maszynę prądu stałego samowzbudną w r. 1867 A. Pacinotti opracował zasadę odwracalności funkcji prądnicy i silnika prądu stałego. Konstrukcja Z. Gramme’a z 1870 r. komutatora ze szczotkami znalazła zastosowanie w skali przemysłowej. W r. 1872 Hefner-Alteneck wykonał uzwojenie bębnowe wirnika, zaś w r. 1880 T. Edison zbudował wirnik z blach. Pierwszą maszynę prądu zmiennego skonstruował Z. Gramme w 1878 r. W r. 1885 kilku uczonych niezależnie opracowało konstrukcję transformatora jednofazowego. W tym samym roku G. Ferraris wykonał 2-fazowy silnik asynchroniczny. Wielofazową prądnicę synchroniczną wynalazł w r. 1878 P. Zabłoczkow, a w r. 1890 M. Doliwo-Dobrowolski skonstruował silnik trójfazowy. Przesył energii na większe odległości datuje się od r. 1882, kiedy powstała pierwsza linia energetyczna prądu stałego o długości 57 kilometrów z Miesbach do Monachium. W r. 1891 oddano do użytku pierwszą linię trójfazową napowietrzną 15 kV, 200 kW, 175 kilometrów łączącą Lauffen z Frankfurtem nad Menem. Rozwój elektrycznych przyrządów nastąpił w drugiej połowie XIX wieku i początkach XX. Niektóre konstrukcje przyrządów pomiarowych z tego okresu, np. przyrząd magnetoelektryczny Deprez-d’Arsonvala, przetrwały niemal w niezmienionej formie *do dnia dzisiejszego. Powstały wtedy również układy pomiarowe kompensatorów Feussnera i Rapsa. W latach 30-tych dwudziestego wieku wykonano komparatory umożliwiające Dokładny pomiar wartości” skutecznych, zaś w latach 40-tych uruchomiono masową produkcję mierników klasy 0,1. W tym też okresie skonstruowane zostały selsyny oraz wzmacniacze magnetyczne, których użycie umożliwiło szybki rozwój układów automatyki przemysłowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>