Elektryczne uklady automatyki

W elektrycznym układzie automatyki sygnały są przesyłane za pośrednictwem prądu elektrycznego. Elektryczny układ automatyki zbudowany przy użyciu lamp elektronowych lub tranzystorów nazywa się elektronicznym układem automatyki. Dzięki łatwości przesyłania, wzmacniania i kształtowania sygnałów elektrycznych oraz istnieniu różnorodnych elektrycznych urządzeń pomiarowych i wykonawczych układy te znalazły szerokie rozpowszechnienie. Zależnie od pełnionych funkcji układy automatyki znacznie się różnią dlatego też podstawowym kryterium klasyfikacji układów automatyki jest ich przeznaczenie. Układy automatycznej kontroli mają za zadanie samoczynny pomiar parametrów ważnych dla procesu produkcji oraz opracowanie wyników pomiarów, w celu przedstawienia ich obsłudze w bardziej przejrzystej postaci. Układy pomiarowe wyposażone są w czujniki, które zamieniają występujące w procesie wielkości nieelektryczne na sygnały elektryczne w celu ich przetworzenia w elektrycznych i elektronicznych układach automatyki. Jeżeli wyniki pomiarów trzeba przesyłać na odległość, wtedy używa się urządzeń telemetrycznych. Opracowanie wyników pomiarów może polegać na prostym mnożeniu dwóch wyników, może też wymagać licznych przeliczeń, np. w celu wyciągnięcia średniej z wielu pomiarów i podania jej w procentach. Służą do tego układy Centralnej Rejestracji i Przetwarzania Danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>