Emisja fotoelektronowa

Emisja fotoelektronowa jest spowodowana bezpośrednio absorpcją fotonów przez elektrodę emitującą. Katody o emisji fotoelektronowej, zwane fotokatodami, są stosowane w lampach fotoelektrycznych. Energia promieniowania podczerwonego, widzialnego, nadfioletowego, padając na fotokatody wykonane ze stopu cezu i antymonu lub ze srebra pokrytego jednocząsteczkową warstwą tlenku cezu i cezu, przemienia się w energię prądu elektrycznego. Emisja wtórna elektronów spowodowana jest bezpośrednio przez bombardowanie elektrody cząstkami, naładowanymi. Elektrony bombardujące, zwane pierwotnymi zderzają się z powierzchnią metalu i przekazując część swej energii kinetycznej elektronom elektrody umożliwiają im wydostanie się na zewnątrz. Elektrony wytrącone z elektrody noszą nazwę wtórnych-Stosunek liczby elektronów wtórnych do liczby elektronów pierwotnych, zwany współczynnikiem emisji wtórnej, może osiągnąć wartość kilku do kilkunastu. Zjawisko to znajduje zastosowanie w powielaczach fotoelektrycznych, w których prąd fotoelektryczny zostaje zwielokrotniony na kolejnych elektrodach dzięki emisji wtórnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>