Farby drukarskie

Bartoidlami są nazywane wszelkie substancje barwne zdolne do zabarwienia swego otoczenia. Barwidła dzielą się na pigmenty, barwniki i laki. Pigmenty stanowią tę grupy barwideł, które nie rozpuszczają się w wodzie lub w innych rozpuszczalnikach. Przeciwieństwem są barwniki tj. barwidła rozpuszczające się w wodzie i innych rozpuszczalnikach. Laki są to bar-widia nierozpuszczalne w wodzie, otrzymywane z barwników w drodze syntezy chemicznej. Farby używane w przemyśle poligraficznym składają się z pigmentów i spoiw?, czyli środka wiążącego pigment. Spoiwem powszechnie używanym do wyrobu farb graficznych jest olej lniany, zwany pokostem. Poza pigmentem i spoiwem farby drukarskie mogą zawierać również sykatywy, które przyspieszają proces schnięcia i utrwalania się farby oraz różne podbarwiacze, mające na celu pogłębienie barwy farby. oszczególne techniki druku posługują się odpowiadającymi im rodzajami farb graficznych. W związku z tym są produkowane farby: typograficzne, litograficzne, offsetowe, wklęsłodrukowe oraz do druku sitowego. W zależności od rodzaju maszyn drukujących rozróżnia się farby do druku arkuszowego i rotacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>