Ferryt

Ferryt, będący niemal czystym żelazem, jest miękki, plastyczny (twardość HB a60), daje się kuć i przeciągać na zimno i gorąco. Perlit, składający się z płytek cementytu i ferrytu, zawiera ~0,80%C, jest twardy (HB ss200) i mniej plastyczny zwłaszcza na zimno. Cementyt (Fe3C) jest bardzo twardy i kruchy. W zależności od zawartości poszczególnych składników zmieniają się i własności stali. Stal o małej zawartości węgla (poniżej 0,3%) zawiera w sobie dużo ferrytu. Stal taka jest plastyczna na zimno i na gorąco, dobrze się również spawa. W miarę jak zawartość węgla wzrasta, zmniejsza się ilość ferrytu, a zwiększa ilość perlitu, stal więc wraz z rosnącą zawartością węgla staje się coraz twardsza i mnie) plastyczna, zwłaszcza na zimno. Najmniej plastyczne są stale o zawartości ponad 0,80% węgla, w których występuje najtwardszy składnik strukturalny — cementyt. Opisaną powyżej budowę stopów żelaza z węglem otrzymujemy przy powolnym studzeniu. Przy zwiększonej szybkości studzenia strukturę perlitu tworzą coraz drobniejsze i gęściej ułożone pasemka cementytu. Jednocześnie twardość takich struktur wzrasta. Strukturę drobno-pasemkową uzyskaną w ten sposób nazywamy perlitem drobnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>