Fokometria

Fokometria zajmuje się pomiarami ogniskowych elementów i układów optycznych. Większość metod fokornetrycznych opiera się na wzorach soczewkowych lub na wzorach na powiększenie poprzeczne i kątowe. W pierwszym przypadku dla znanej odległości przedmiotowej dokonuje się pomiaru odległości obrazowej (do tego celu służą odpowiednie ławy optyczne), a w drugim — pomiaru wielkości obrazu przedmiotu o dokładnie określonym wymiarze w kierunku prostopadłym do osi badanego układu optycznego. W praktyce przemysłowej i warsztatowej do pomiaru ogniskowych stosuje się na ogół dość wygodną i prostą metodę Hartmana-Porro. Przyrząd do pomiaru tą metodą składa się z kolimatora K o dokładnie określonej ogniskowej fk, zaopatrzonego w płytkę ogniskową P z dwiema cienkimi rysami a i by następnie ze stolika T z otworem lub płytką szklaną, na której umieszcza się badany układ optyczny 5 oraz z mikroskopu M, za pomocą którego mierzy się odległość y między obrazami a’ i b’ rys płytki ogniskowej. Pomiar ten dokonuje się przez poprzeczny przesuw mikroskopu M lub też przez przesuw stolika T wraz z badanym układem 5.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>