Galwanotypia

Stereotypy odlane ze stopu drukarskiego w celu zwiększenia ich wytrzymałości i trwałości można galwanicznie pokryć warstewką niklu, chromu, miedzi lub innego metalu. Proces ten nazywa się galwanostegią. W przemyśle poligraficznym spotykamy się również z galwanotypią tj. z techniką galwanicznego otrzymywania wiernych kopii metalowych z oryginałowych form drukarskich. Galwanoplastykę stosuje się np. przy wykonywaniu duplikatów metalowych z klocków drzeworytniczych, z cennych klisz i innych form oryginałowych, których nie chcemy niszczyć w druku bezpośrednim. Z form takich najpierw wykonuje się matryce z wosku, celuloidu lub miękkiego ołowiu. Najmniej trwale i najtrudniejsze w obróbce są matryce woskowe i dlatego są używane rzadko. Odciśniętą matrycę od strony oczka posypuje się proszkiem grafitowym w celu zwiększenia przewodzenia elektrycznego matrycy. Tak przygotowaną matryce zawiesza się na katodzie i zanurza w kąpieli elektrolitycznej. W wyniku elektrolizy otrzymuje się powłokę metaliczną stanowiącą dokładną kopię pierwotnej formy drukarskiej. Powlokę tę, zwaną koszulką galwaniczną, wzmacnia się od spodu podlewem z ołowiu, antymonu lub cyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>