Halasy komunikacyjne

Hałasy komunikacyjne oddziałują zarówno na załogę i pasażerów pojazdów, jak i na otoczenie, przez co ilość osób narażonych na hałasy komunikacyjne jest niewspółmiernie większa od ilości osób narażonych na hałasy przemysłowe. Źródłem największych hałasów komunikacyjnych są samoloty odrzutowe. Do bardzo hałaśliwych należą również maszynownie na statkach. Hałasy pojazdów mechanicznych są coraz większym problemem ze względu na szybko rosnącą ich ilość. Hałasy kolejowe wynikają głównie ze stuku kół, co pobudza do drgań konstrukcje wagonu. W pociągach elektrycznych i jednostkach spalinowych podstawowym hałasem jest hałas pochodzący od silnika. Główna trudnością zwalczania hałasów komunikacyjnych, szczególnie hałasu samolotów i maszynowni na statkach jest konieczność zapewnienia lekkości konstrukcji przy zachowaniu odpowiednich własności wytrzymałościowych i osiągnięciu wysokich sprawności. Stosowanie materiałów perforowanych, dylatacji oraz lekkich przegród wielowarstwowych umożliwia zwalczanie hałasów w tych przypadkach. Zwalczanie hałasów w pojazdach mechanicznych można osiągnąć przez wykonanie tłumików oraz zapewnienie odpowiedniej konserwacji, np. usunięcie wtórnych źródeł hałasu w postaci drgających blach czy szyb. W celu zmniejszenia hałasów kolejowych stosuje się ostatnio tzw. szyny bezstykowe oraz ciche podtorza. Zmniejszenie hałasu silników wymaga stosowania bardzo dobrych izolacji dla dźwięków materiałowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>