Kartony i tekstury

Na zwykłych maszynach papierniczych z jednym sitem płaskim można produkować tylko wytwory jednowarstwowe o gramaturze do 450g/m. Grubsze kartony wielowarstwowe wytwarza się na maszynach wyposażonych w kilka sit — płaskich, cylindrycznych lub obu rodzajów. Na poszczególnych sitach wytwarza się oddzielne warstwy wytworu, które następnie spilśnia się i sprasowuje w stanie mokrym, po czym suszy na cylindrach, gładzi i poddaje otrzymany karton operacjom wykańczającym. Często wytwarza się warstwę dolną lub warstwę środkową kartonu z surowców poślednich, a warstwę lub warstwy zewnętrzne — z surowców szlachetniejszych. Tym sposobem otrzymuje się kartony jednostronnie i dwustronnie kryte. Tektury, które są z reguły wytworami wielowarstwowymi, dzieli się ze względu na sposób wyrobu na maszynowe i ręczne. Pierwsze wytwarza się na maszynach tekturniczych podobnie jak grubsze kartony, drugie — na tzw. tekturówkach. Masowe rodzaje tektur ręcznych wytwarza się ze ścieru białego, ścieru brązowego i makulatury. Surowców tych nie miele się, a jedynie rozwłóknia, miesza z dodatkami masowymi i — po odpowiednim rozcieńczeniu i oczyszczeniu — kieruje otrzymaną masę do wanny tekturówki, w której umieszczony jest obracający się cylinder sitowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>