Maszyny cyfrowe

Maszyna cyfrowa jest zestawem urządzeń dostosowanych do rozpoznawania informacji podawanych na jej wejście, przechowywania informacji, wykonywania operacji arytmetycznych i logicznych, tworzenia określonego ciągu tych operacji oraz dostarczania wyników na wyjście maszyny. W maszynie cyfrowej liczby są przedstawione w postaci dyskretnych symboli, dyskretnych stanów fizycznych, odpowiadających określonemu układowi numeracji. Np. kółko mechanizmu, które może przyjąć skokowo jedna spośród dziesięciu wyróżnionych pozycji kątowych, może przedstawiać cyfry od O do 9 w systemie dziesiętnym. Przerzutnik tranzystorowy, w którym przewodzi na przemian jeden lub drugi tranzystor, może przedstawiać cyfry O lub l w układzie dwójkowym. Pierwowzorami współczesnych maszyn cyfrowych ze względu na reprezentację liczb oraz sposób wykonywania operacji arytmetycznych są dobrze znane arytmometry ręczne. Pierwotne arytmometry byty w pełni mechaniczne. Ola ułatwienia obsługi zastosowano później pomocnicze silniki elektryczne. W nowoczesnych maszynach cyfrowych ruch mechaniczny urządzeń rachujących został wyeliminowany. Przechowywanie informacji przedstawionych w postaci cyfrowej dokonywane est w układach elektronicznych. Operacje arytmetyczne i logiczne wykonywane są również w urządzeniach całkowicie elektronicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>