Maszyny informacyjne

Drugą grupę maszyn cybernetycznych, opartych na współczesnych maszynach liczących, stanowią maszyny informacyjno-logiczne. Maszyny te automatyzują niektóre rodzaje umysłowej działalności człowieka. Są one stosowane przy tłumaczeniach z jednego języka na drugi tekstów technicznych, do sporządzania informacji bibliograficznych, w diagnostyce lekarskiej itp. Szczytowym osiągnięciem, nie w pełni jeszcze rozwiązanym, są maszyny rozpoznające litery drukowane, a nawet pisane. Jest to wstępem do budowy maszyn, które będą mogły korzystać z informacji utrwalonej na piśmie. We współczesnym okresie rozwoju nauk ścisłych ilość informacji, nagromadzonych w pracach drukowanych i ukazujących się aktualnie jest tak duża, że zaczyna wchodzić w konflikt z możliwością wyszukania odpowiedniej informacji przez człowieka, pomimo różnych zestawień bibliograficznych, katalogów, kalendarzy itp. Dalsze udoskonalenie tego zadania mogą przynieść tylko maszyny informacyjno-logiczne. Maszyny te mogą być wykorzystane do przechowywania, uzupełniania i porządkowania informacji w bibliotekach, a przede wszystkim do udzielania informacji o nagromadzonych w danym zbiorze wiadomościach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>