Metody kompresacyjne

Metody kompensacyjne stosuje się do najdokładniejszych pomiarów siły elektromotorycznej i napięcia, a pośrednio także do pomiarów prądu, oporności i mocy, przede wszystkim prądu stałego. Pomiar polega na zrównoważeniu (skompensowaniu) mierzonej siły elektromotorycznej (lub napięcia) przez równy jej i przeciwnie skierowany, dokładnie wyznaczony spadek napięcia. W stanie kompensacji (zrównoważenia) układ pomiarowy nie pobiera więc prądu ze źródła mierzonej siły elektromotorycznej, co stanowi — obok dokładności — podstawową zaletę metod kompensacyjnych. Ścisły pomiar siły elektromotorycznej źródła elektrochemicznego (akumulatora, ogniwa) innym sposobem nie jest możliwy. Jeżeli bowiem ze źródła jest pobierany prąd, na oporności wewnętrznej źródła występuje spadek napięcia i wielkością, którą rzeczywiście mierzymy, nie jest siła elektromotoryczna, lecz napięcie źródła. Dokładne obliczenie siły elektromotorycznej na podstawie pomiaru napięcia nie jest możliwe nawet wtedy, gdy jest znana wartość oporności wewnętrznej źródła, ponieważ przy obciążeniu źródła zmienia się wskutek zjawisk elektrochemicznych siła elektromotoryczna źródła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>