Najnowsze osiagniecia

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii, to przede wszystkim otrzymanie na drodze sztucznej kilkunastu nowych pierwiastków i ciągłe udoskonalanie techniki ich syntezy. Nie mniejsze znaczenie ma technika otrzymywania pierwiastków i związków w stanie najwyższej czystości. Chemię współczesną charakteryzuje rozwój nowych, często wąskich specjalności, jak np. analiza chemiczna oparta na metodach fizycznych i fizykochemicznych, chemia antybiotyków, chemia koloidów, radiochemia, chemia jądrowa, chemia i technologia nowych tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, wreszcie inżynieria chemiczna, która zajmuje się badaniami fizycznego charakteru procesów technologicznych. Jednocześnie nie poprzestaje się obecnie na wyodrębnieniu i otrzymywaniu nowych związków. Przeprowadza się badania nad interesującym i ważnym zagadnieniem przestrzennej budowy cząsteczek, nad rodzajami wiązań w cząsteczkach pomiędzy atomami, co ułatwia planowanie prostych syntez tych związków lub ich pochodnych o własnościach chemicznych często z góry przewidzianych. W rym wielkim postępie wiedzy chemicznej polska nauka zdobyła sobie wysoką pozycje i uznanie w całym świecie. W powojennym okresie 20-lecia powstało w Polsce wiele ośrodków chemicznych, skupiających dużą liczbę pracowników nauki. Spośród poszczególnych dziedzin chemii podstawowych reprezentowanych głównie przez ośrodki uniwersyteckie, politechniczne oraz instytuty PAN, obok dawniej rozwijanych gałęzi wiedzy jak termochemia i termodynamika procesów chemicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>