Obrobka skrawaniem

Obróbka ta ma na celu wyłącznie dzielenie kłód i wyrzynków drewna na cienkie arkusze i taśmy o określonej grubości i szerokości oraz produkcję małych wiórów o określonej długości i grubości, stanowiących materiał do wyrobu płyt wiórowych. Ta grupa obróbki skrawaniem obejmuje trzy sposoby skrawania: płaskie, obwodowe i łukowe. Przed skrawaniem na arkusze, szerokie taśmy lub deszczułki, drewno poddawane jest zwykle obróbce hydrotermicznej. Gdy przy skrawaniu dzielącym ostrze noża ma położenie zbliżone do równoległego do kierunku włókien, konieczne jest wywieranie na drewno dużego nacisku za pomocą specjalnej listwy naciskowej. Skrawanie płaskie. Nóż osadzony w suporcie wykonuje ruch prostoliniowo-zwrotny lub, jeżeli jest zamocowany na czole tarczy, ruch obrotowy. Ruch posuwowy drewna odbywa się w sposób przerywany: przed każdym ponownym zetknięciem się z nożem drewno przesuwane jest o grubość warstwy, która ma być skrojona podczas samego skrawania drewno jest nieruchome. W celu równoczesnego dzielenia na wąskie taśmy i małe wióry oprócz noży skrawających pracują w skrawarkach noże nakrawające drewno. Tym sposobem produkuje się wełnę drzewną, taśmy do wyrobu łubianek oraz małe wióry.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>