Optyka

Światło, jego natura, mechanizm widzenia już dla starożytnych filozofów greckich stanowiły przedmiot żywych zainteresowań i dociekań. Jedni twierdzili, że spostrzeganie przedmiotów odbywa się poprzez jakieś cząstki wysyłane bądź to przez przedmioty bądź też przez oczy albo zarówno przez przedmioty jak i oczy. Inni natomiast uważali, że mechanizm widzenia polega na jakimś ruchu falowym zachodzącym między okiem a spostrzeganym przedmiotem. W pojęciach tych już wówczas zrodziły się koncepcje korpuskularnej i falowej natury światła. W średniowieczu znacznie wzbogacił wiedzę optyczną wielki uczony arabski Ibn al Haitham, zwany Alhazenem, autor znakomitego na owe czasy traktatu o optyce? Spostrzegł on, że światło jest czynnikiem zewnętrznym, uderzającym w przedmioty i z powrotem wysyłanym przez nie we wszystkich kierunkach po liniach prostych. Na tej podstawie wytłumaczył odbicie światła od zwierciadeł i załamanie światła na powierzchniach przezroczystych. Z początkiem XIV w. pojawiają się we. Włoszech pierwsze okulary, co świadczy o tym, że już wówczas umiano szlifować i polerować soczewki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>