Pedzarki obraczkowe

Przędzarki obrączkowe różnią się od przędzarek wózkowych zasadą działaniu oraz konstrukcją urządzeń skręcająco-nawijających. Łożyska wrzecion umieszczone są poniżej aparatu rozciągowego w nieruchomej ławie wrzecionowej 8. Nad ławą wrzecionową znajduje się ława obrączkowa 5 z obrączkami 4, otaczającymi współśrodkowo poszczególne wrzeciona. Ława obrączkowa wykonuje złożone ruchy postępowo-zwrotne w płaszczyźnie pionowej. Ruchy te mają na celu równomierne nawinięcie systemem stożkowym skręconej przędzy na całej długości roboczej cewki. Rozciągnięty w aparacie rozciągowym l niedoprzęd po przejściu przez prowadnik przędzy 2 i przez biegacz 3 osadzony luźno na bieżni obrączki nawija się na cewkę 6 nałożoną na wrzeciono 7. Pod działaniem szybko obracających się wrzecion tasiemka pociąga biegacz zmuszając go do przesuwania się po bieżni obrączki. Wskutek tego biegacz powoduje skręcanie tasiemki nadając jej jeden skręt przy jednym okrążeniu obrączki. Biegacz przesuwa się ruchem opóźnionym w stosunku do cewki obracającej się wraz z wrzecionem. Ta różnica prędkości kątowych powoduje nawijanie się przędzy na cewkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>