Pomiary akustyczne

Większość pomiarów akustycznych sprowadza się w praktyce do pomiaru ciśnienia akustycznego, które mierzone jest za pomocą przetworników elektroakustycznych, przemieniających energię akustyczną w energię elektryczną (mikrofony). Dzięki stosowaniu przetworników elektroakustycznych pomiary akustyczne są ściśle związane z miernictwem elektrycznym. Wymagają jednak spełnienia dodatkowych warunków, wynikających przede wszystkim z konieczności zmniejszenia zakłóceń akustycznych (hałasów) oraz zmniejszenia wpływu fal stojących, które powodują, że wyniki pomiarów są zależne od miejsca ustawienia przetworników elektroakustycznych. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń akustycznych pomiary akustyczne wykonuje się bądź w pomieszczeniach izolowanych akustycznie od otoczenia, bądź przez stosowanie sygnałów pomiarowych o dużych wartościach ciśnień akustycznych. Zmniejszenie wpływu fal stojących uzyskuje się przez budowę specjalnych pomieszczeń o ścianach pochłaniających tzw. komór bezechowych. Dla polepszenia własności pochłaniających ścian, pokrywa się je klinami z waty o długości 70 cm. Komory bezechowe muszą wykazywać ponadto dobre własności izolacyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>