Przebieg reakcji

Pierwsza próba wytłumaczenia przebiegu reakcji chemicznych, a zwłaszcza reakcji utleniania, została podana przez G. E. Stahla na podstawie stworzonej przez niego teorii flogi-stonu. W myśl tej, niestety fałszywej teorii, w skład wszystkich metali wchodzi nieważkie ciało zwane flogistonem. Podczas ogrzewania metalu flogiston ulatnia się, pozostawiając tlenek metalu. W okresie panowania teorii flogistonu zinterpretowano jednak w sposób konsekwentny szereg zjawisk i opracowano niektóre ważne procesy przemysłowe. Teorii flogistonowej kategorycznie przeciwstawił się słynny rosyjski badacz i myśliciel M. Łomonosow, a następnie francuski uczony A. L. Lavoisier, który ostatecznie udowodnił, że masa produktu utleniania jest zawsze większa od masy substancji utlenianej, czyli — wbrew teorii Stahla — przemiana ta polega na łączeniu się substancji utlenianej i tlenem. Podał on podstawowe prawo przemian chemicznych — prawo zachowania masy. Po raz pierwszy stwierdził, że woda jest ciałem złożonym. Podjął także próbę stworzenia systematyki związków chemicznych i ich słownictwa. Używane obecnie symbole zawdzięczamy J. Berzeliusowi, jednakże rok 1789, w którym Lavoisier ogłosił syntezę swoich poglądów i osiągnięć naukowych, trzeba przyjąć w historii chemii jako datę przełomową, otwierającą okres wszechstronnego rozwoju chemii współczesnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>