Przedmiot i zadania chemii

Chemia jest jedną z podstawowych nauk przyrodniczych. Zdobycze chemii mają decydujący wpływ na poglądy o budowie materii, o charakterze jej przemian oraz o wzajemnym stosunku materii do energii. Zasadniczym więc przedmiotem zainteresowań chemika są przemiany jednych substancji w inne. Takie przemiany nazywamy reakcjami chemicznymi. Przemiany te, spowodowane wzajemnym oddziaływaniem na siebie substancji, prowadzą do głębokich przeobrażeń, do powstawania nowych substancji o zupełnie odmiennych właściwościach. Znajomość chemii daje więc człowiekowi wielką władzę nad materia: oprócz tworzenia nowych substancji, chemik ma możliwość rozpoznawania pewnych substancji w mieszaninach oraz wyodrębniania ich w takiej postaci, jaka jest dogodna do dalszych ich badań lub zastosowania jako substancji użytkowych. Przemiany energetyczne towarzyszące reakcjom chemicznym tworzą z nimi nierozłączną całość. Bardzo często reakcja ma dla nas znaczenie jako źródło odpowiedniego rodzaju energii. Typowymi przykładami reakcji chemicznych jest spalanie siarki lub węgla. W obydwóch przypadkach zanikają podstawowe rodzaje materii — siarka lub węgiel, a na ich miejsce pojawiają się nowe jej formy, które w tych przypadkach są połączeniami siarki lub węgla z tlenem i mają całkowicie odmienne właściwości fizyczne i chemiczne. Do tej samej kategorii przemian należy też np. rozpuszczanie kawałka cynku metalicznego w kwasie solnym i wiele innych. Liczba znanych dzisiaj związków chemicznych wynosi ponad l milion i nieustannie wzrasta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>