Przemiany odwracalne

Przemiana jest odwracalna, jeżeli od jej stanu końcowego można powrócić do stanu wyjściowego w ten sposób, że i otoczeniu zostanie przywrócony stan pierwotny. W tym celu praca i ciepło przemiany od stanu początkowego do końcowego oraz przemiany od stanu końcowego do początkowego” muszą być równe co do bezwzględnej wartości, a przeciwne co do znaku. Tylko w rozważaniach teoretycznych występują przemiany odwracalne. Wszystkie przemiany rzeczywiste, tak jak i wszystkie rzeczywiste zjawiska, są nieodwracalne. Żeby przemiana była odwracalna, musi przebiegać nie tylko bardzo powoli poprzez kolejne stany równowagi, lecz nie mogą również występować zjawiska rozpraszania pracy lub energii. Podczas szybkiego sprężania ciśnienie gazu w pobliżu tłoka jest wyższe niż przy powolnym sprężaniu. Podczas szybkiego rozprężania ciśnienie gazu w pobliżu tłoka jest niższe niż przy powolnym rozprężaniu. Gaz nie nadąża za tłokiem. Do szybkiego sprężania gazu zużywa się większą ilość pracy niż otrzymuje się przy szybkim rozprężaniu między tymi samymi sin nami. Tarcie powoduje rozpraszanie pracy lub energii mechanicznej, natomiast opór elektryczny jest przyczyną rozpraszania energii elektrycznej. Powstałe w pierwszym przypadku ciepłu tarcia, a w drugim przypadku ciepło Joulća jest równe straconej pracy lub energii. Inne przykłady zjawisk nieodwracalnych występujących często w technice to spalani? oraz wyrównywanie temperatur lub ciśnień bez wykonywania pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>