Przemysl spozywczy

Przemysł spożywczy jest przemysłem przetwarzającym produkty rolne. Ze względu na pochodzenie przetwarzanych surowców poszczególne jego gałęzie dzielą się na przetwarzające produkty pochodzenia zwierzęcego i przetwarzające produkty pochodzenia roślinnego. Do pierwszych należą przemysły: mięsny, rybny, jajczarsko-drobiarski i mleczarski, a do drugich — przemysły: zbożowo-młynarski, piekarski, cukrowniczy, ziemniaczany, przemysły fermentacyjne, owocowo-warzywny, cukierniczy, olejarski i koncentratów spożywczych. Do przemysłów spożywczych są również zaliczane nie przetwarzające żywności przemysły: tytoniowy i paszowy. Znaczenie przemysłu spożywczego wiąże się z jego charakterem głównego dostawcy artykułów żywnościowych dla wielkich skupisk ludności. Jego znaczenie dla gospodarki krajowej wynika z wielkości produkcji, jaką reprezentuje w stosunku do produkcji ogólnokrajowej. Wartość produkcji polskiego przemysłu spożywczego w 1969 r. wynosiła 16,1% wartości produkcji globalnej w polskim przemyśle i wyrażała się kwotą 164 miliardów zł. Do największych pod względem rozmiarów i wartości produkcji należą w Polsce przemysły: mięsny, zbożowo-młynarski, cukrowniczy i mleczarski.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>