Przetwarzanie danych

W zastosowaniach maszyn cyfrowych do przetwarzania danych, zasadniczym zagadnieniem jest przygotowanie organizacyjne instytucji czy przedsiębiorstwa, szczegółowe opracowanie zasad obiegu oraz formy stosowanych dokumentów. Cechą charakterystyczną przetwarzania danych jest wielka ilość danych wejściowych i proste operacje wykonywane na tych danych. Podstawową rolę w maszynach do przetwarzania danych gra więc odpowiednie wyposażenie w urządzenia wejścia i wyjścia oraz pamięci zewnętrzne. Ostatnio występują tendencje do włączania w jeden system maszyn stosowanych do bezpośredniego sterowania agregatami i maszyn stosowanych do planowania i operatywnego kierowania produkcją. Najczęściej realizowane funkcje w tej grupie zastosowań l). techniczne przygotowanie produkcji, 2) planowanie techniczne i operatywna koordynacja przebiegu produkcji, 3) księgowość i rachunkowość, gospodarka materiałowa, sporządzanie list płac, 4) opracowania statystyczne, sprawozdawczość, 5) operacje finansowe (korekta kont, transakcje kredytowe), 6) ewidencja oraz aktualizacja kartotek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>