Rtec

Rtęć spotykana jest w przyrodzie w stanie rodzimym jako jedyny znany metal ciekły w temperaturze pokojowej. Poza tym występuje w związku chemicznym z siarką pod postacią siarczku rtęci, czyli cynobru (znana farba). W stanie czystym ma barwę srebrzystą ponieważ jednocześnie kropelki rtęci odznaczają się dużą ruchliwością — stąd potoczna nazwa — żywe srebro. Rtęć w powietrzu w zwykłych warunkach nie utlenia się, jest odporna na działanie rozcieńczonych kwasów. Rozpuszcza w sobie prawie wszystkie metale z wyjątkiem żelaza, platyny i kilku innych mniej ważnych. Roztwory metali w rtęci nazywamy amalgamatami. Przez ogrzanie amalgamatu rtęć ulatnia się, pozostawiając metal rozpuszczony na ściankach przedmiotu. Na tej zasadzie polegał stosowany dawniej sposób pozłacania przedmiotów metalowych (tzw. złocenie ogniowe). Pary rtęci są trujące, podobnie jak jej związki chemiczne z innymi ciałami. Rtęć stosowana jest do przyrządów pomiarowych, np. termometrów i barometrów. Niektóre związki rtęci używane są do celów leczniczych. Piorunian rtęci Hg(ONC)2, tzw. rtęć piorunująca, służy jako substancja detonująca materiały wybuchowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>