Sklejki

Zaletami sklejek w porównaniu z drewnem naturalnym są: pozyskanie arkuszy o dużej powierzchni, znaczne wyrównanie właściwości wzdłuż i w poprzek arkusza, ograniczenie paczenia się. Zależnie od rodzaju użytego kleju rozróżnia się sklejki suchotrwale i kleje kazeinowe, albuminowe, mocznikowe, wodoodporne, ogniotrwałe uklejane warstwami azbestu) oraz metalizowane. Lignofol stanowi płyty składające się z fornirów o grubości od 0,1 do 1,0 mm, sklejonych wodoodpornym klejem bakelitowym na gorąco, pod ciśnieniem 50 4-200 kG/cm2, Wysokość zastosowanego ciśnienia decyduje o stopniu zagęszczenia drezyna i ciężarze właściwym. Zależnie od kierunku włókien w sąsiednich warstwach forniru rozróżnia się litinofol równoległa-włóknisty — włókna we wszystkich warstwach mają ten sam kierunek, równoległo-włóknisty -wzmocniony — włókna co 10-tej warstwy mają kierunek prostopadły do pozostałych, krzyżowo-włóknisty — kierunki włókien sąsiednich warstw tworzą kąt 90 oraz kierunki włókien sąsiednich warstw tworzą kąt 15-20. W wyniku przesycenia drewna bakelitem i znacznego zagęszczenia lignofol ma dobre własności wytrzymałościowe, małą higroskopijność i małą skłonność do odkształceń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>