Skora

Skóra jest najstarszym materiałem używanym przez człowieka do ochrony organizmu, przed chłodem i obrażeniami, do wyrobu naczyń, uprzęży i innych przedmiotów użytkowych. Sztywność i łamliwość niewyprawionej skóry w stanie suchym i łatwość, z jaką ulega ona w stanie wilgotnym procesom gnilnym, zmusiły człowieka pierwotnego do szukania sposobów aby uczynić ją trwałą i elastyczną. Już pod koniec epoki lodowcowej znane były prymitywni” sposoby garbowania skóry przez wygniatanie jej z tłuszczem zwierzęcym. Sposoby te z nieznacznymi ulepszeniami stosowane są do chwili obecnej przez Eskimosów i niektóre plemiona Indian w Ameryce Pd. Rozpowszechniony w czasach przedhistorycznych sposób utrwalania skór przez wędzenie w dymie może być uważany za pierwowzór współczesnej metody garbowania za pomocą aldehydów i fenoli. Garbowanie skór wyciągami z liści i kory drzewnej, garbowanie solami glinu i odwłaszające działanie związków alkalicznych znane było już na kilka tysięcy łat przed naszą erą. Ze znalezisk cmentarnych oraz z pisma klinowego i obrazkowego można wnosić o wysokim stopniu rozwoju kunsztu garbarskiego już na 2000 lat p.n.e.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>