Skory chromowe

Skóry chromowe garbuje się, traktując spiklowaną goliznę w bębnie roztworem wodnym zasadowej soli chromowej. Właściwy efekt garbowania uzyskuje się w końcowej fazie procesu przez alkalizację brzeczki „rozcieńczonym roztworem węglanu sodowego, która powoduje spadek kwasowości kąpieli i przejście soli chromowych zaabsorbowanych przez skórę w postać ‚nierozpuszczalną. Wzrost zasadowości soli chromowych sprzyja ich wiązaniu się z kolagenem. Garbowanie zamszowe, tj. tłuszczowe, przeprowadza się przez traktowanie golizny tranem. Zdolność wiązania się z kolagenem wykazują trany o liczbie jodowej 120- 160. Goliznę nasyca się tranem wygniatając ją w stępie, składa w stosy, w których następuje chemiczne wiązanie się skóry z tłuszczem, tran zaś ulega utlenieniu przechodząc w oksytran. Niezwiązany tran usuwa się mechanicznie, a następnie chemicznie przez pranie z sodą. Obecnie rozpowszechnione są metody garbowania kombinowanego, np. chromowo-roślinnego, glinowo-roślinnego, aldehydowo-roślinnego, aldehydowo-tłuszczowego i in. Metody te z jednej strony umożliwiają przyśpieszenie procesu garbowania, z drugiej zaś strony — uzyskanie produktu mającego korzystne właściwości obu użytych metod garbowania. Tak np. skóry chromowo-roślinne wykazują zwartość tkanki skórnej charakterystyczną dla skór garbowania roślinnego i jednocześnie sprężystość skóry chromowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>