Sprzezenia zwrotne

W układzie ze sprzężeniem zwrotnym wzrost poziomu wody powoduje przesunięcie ku górze pływaka l, co przyczynia się do zmniejszenia dopływu wody przez zawór 3. Zmiana dopływu oddziałuje z kolei na poziom. Błąd regulacji będący różnicą między poziomem wody w zbiorniku a poziomem zadanym (do zmiany poziomu zadanego służy pokrętło 5) jest zmniejszany działaniem regulatora niezależnie od zakłóceń, które ten błąd spowodowały. Główną wadą układu zamkniętego jest uzależnienie działania układu od pojawienia się błędu. Przed zaistnieniem błędu regulacji układ nie podejmuje żadnych działań regulacyjnych. Układy otwarte niweczą wpływ zakłócenia jeszcze przed powstaniem błędu, jednakże tylko tego zakłócenia, które jest mierzone. Zmiana położenia tej dźwigni powoduje jednoczesne odpowiednie zmiany dopływu i wypływu wody, dzięki czemu poziom wody w zbiorniku pozostaje stały. Powiązanie tych dwóch układów w jeden wspólny daje tzw. układ kombinowany doskonalszy zarówno od układu otwartego, jak i zamkniętego. Dopływ wody ulega zmianie zarówno przy powstaniu błędu regulacji, jak również przy zmianach zakłócenia (zmiana otwarcia zaworu 2 na wypływie powoduje zmianę otwarcia zaworu 3 na dopływie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>