Stan termodynamiczny

Substancja jest to materia o budowie cząsteczkowej (korpuskularnej) składa się z cząsteczek, atomów i części składowych atomów — tzw. cząsteczek elementarnych. Ciało fizyczne tworzy substancja posiadająca rzeczywiste lub pomyślane, lecz ściśle określone granice. Przykłady substancji: powietrze, woda, stal. Przykłady ciał fizycznych: powietrze zawarte pokoju, woda w zbiorniku, pręt stalowy. Podczas rozpatrywania zjawisk fizycznych często wyodrębnia się od otoczenia pewną ilość materii, stanowiącą przedmiot rozważań, zwaną układem fizycznym. Układ fizyczny może obejmować jedno lub kilka ciał. Do określenia stanu termodynamika posługuje się parametrami stanu, jak np. temperaturą, ciśnieniem, objętością. Stan termodynamiczny jest określony, jeżeli potrafimy z tej same substancji odtworzyć ciało (układ) w innym miejscu w sposób wystarczająco dokładny do rozważań termodynamicznych. Szczególnie prosto, bo za pomocą dwóch parametrów, a zatem i punktu na płaszczyźnie można określić stan nieruchomych, jednorodnych — niezmiennych chemicznie substancji lub ciał znajdujących się w równowadze. Pozostałe wielkości (poza parametrami), zależne tylko od stanu termodynamicznego, nazywane są funkcjami stanu. Parametry i funkcje stanu zaopatrzone są w indeksy oznaczające stan, np. T1 — temperatura bezwzględna w stanie 1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>