Sterowanie programowe

Program może być ustalony na stałe lub wprowadzany do urządzenia każdorazowo. Układy ze stałym programem stosuje się np. przy sterowaniu piecami, w których proces technologiczny wymaga, aby w poszczególnych jego fazach były utrzymywane różne temperatury. W takim urządzeniu sterującym program jest przedstawiony za pomocą krzywki. Krzywka jest obracana przez silnik synchroniczny i przesuwa ramię, które drugim końcem zmienia nastawy regulatora procesu w sposób analogiczny Pełny obrót krzywki odpowiada jednemu procesowi technologicznemu. Kolejny proces jest realizowany za pomocą tego samego programu. Zmiana programu wymaga wykonania i zainstalowania nowej krzywki i ewentualnie zmiany prędkości jej obracania, jeżeli czas trwania procesu ma ulec zmianie. Programy, zmieniane często lub każdorazowo, wprowadza się przy pomocy tablic połączeń z przestawianymi wtyczkami, kart lub taśm dziurkowanych lub taśm magnetycznych. Układy sterowania tego typu mogą być przerywne lub ciągłe. Reprezentantem pierwszej grupy są układy sekwencyjnego sterowania obrabiarek, do automatycznej obróbki płaszczyzn nachylonych względem siebie pod kątem prostym oraz wiercenia otworów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>