Sterowanie

Sterowanie wykonywane przez urządzenia nazywa się sterowaniem automatycznym. Urzeczywistnienie tego rodzaju sterowania bez uprzedniego lub równoczesnego wprowadzenia mechanizacji jest niemożliwe. Obecnie automatyzacja procesów wytwórczych, łączności, transportu, prac administracyjnych, planowania i środków obronności jest jednym z podstawowych kierunków rozwoju techniki. Automatyzacja umożliwiła opanowanie procesów szkodliwych dla człowieka, np. związanych z techniką jądrową. Umożliwia ona także sterowanie z szybkością i dokładnością nieosiągalną przy sterowaniu ręcznym. Automatyka jest działem nauki i techniki, który zajmuje się teorią i budową urządzeń działających samoczynnie bez bezpośredniego udziału człowieka. Stopień automatyzmu tych urządzeń może być różny, Np. automatyzm zegarka ręcznego może polegać na dodaniu mechanizmu naciągającego sprężynę przy ruchach ręki, co eliminuje prostą czynność specjalnego nakręcania zegarka. Automatyzm innych urządzeń umożliwia zastąpienie człowieka przy tłumaczeniu z języka obcego tekstów technicznych lub zastąpienie przy sterowaniu skomplikowanym procesem produkcyjnym. Automatyka obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień i urządzeń, np. różnego rodzaju automaty, sterowanie automatyczne łączne z regulacją, kontrolę i zabezpieczenia automatyczne jtp. We wszystkich zagadnieniach i urządzeniach automatyki występuje problem sterowania, rozumianego jako wywarcie pożądanego wpływu na zjawiska występujące w danym układzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>