Struktura cieczy

Stan ciekły jest stanem pośrednim miedzy stanem gazowym a stanem stałym. W cieczach cząsteczki znajdują się znacznie bliżej siebie niż w gazach. Cząsteczki te silnie oddziałują na siebie. Poszczególne cząsteczki przez pewien czas oscylują wokół położenia równowagi wytworzonego przez siły oddziaływania sąsiednich cząsteczek, następnie jednak zmieniają swoje położenie równowagi na skutek fluktuacji związanych z ruchem cieplnym. W ten sposób cząsteczki w cieczach ulegają przemieszczeniu. Charakter ruchu cząsteczek w cieczach powoduje, że dyfuzja przebiega tu znacznie wolniej niż w gazach. Tarcie wewnętrzne i lepkość są znacznie większe. Spowodowane są one nie tylko przenoszeniem pędu przez poruszające się cząsteczki, lecz również przez bezpośrednie oddziaływanie cząsteczek na siebie. Przeciętna energia kinetyczna ruchu cieplnego jest za mała, aby przezwyciężyć międzycząsteczkowe siły spójności. Dlatego ciecze zachowują swoją objętość. Tylko cząsteczki posiadające największą energię wyzwalają się z obszaru cieczy jest to zjawisko parowania. Siły oddziaływania międzycząsteczkowego mają określony zasięg. Cząsteczki znajdujące się na odległościach większych od tzw. promienia oddziaływania międzycząsteczkowego praktycznie nie oddziałują na siebie. Jeżeli cząsteczka cieczy znajduje się wewnątrz cieczy, to w pobliżu niej, w odległości mniejszej od promienia oddziaływania, znajduje się jednocześnie wiele cząsteczek. Siły oddziaływania pochodzące od tych cząsteczek działają w różnych kierunkach i znoszą się wzajemnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>